GIỮ GIỚI LÀ NHÂN VÀ HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ QUẢ

GIỮ GIỚI LÀ NHÂN VÀ HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ QUẢ
___
Khi giới trong sạch, sẽ có sự trung thực và tử tế với mọi người. Điều này sẽ mang lại sự thanh thản, không phải lo lắng và hối hận. Hối hận do những hành vi hung hăng và gây hại mình đã làm sẽ không còn nữa. Đây là một loại hạnh phúc chẳng khác gì mấy ở cõi trời. Bạn cảm thấy thỏa mái, thanh thản, ăn và ngủ thoải mái, bình yên với niềm an lạc sinh ra từ giới hạnh.
Hạnh phúc là quả; giữ giới là nhân. Đây là nguyên tắc của việc thực hành Pháp – không làm các điều xấu, để những điều tốt khởi sanh. Nếu giới hạnh được giữ gìn theo cách đó, những điều ác sẽ biến mất, và những điều thiện sẽ sanh lên tại chỗ ấy.
Nam Mô A Di Đà Phật!

2 thoughts on “GIỮ GIỚI LÀ NHÂN VÀ HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ QUẢ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *