Gặp khách hàng cũ chuẩn Bắc nên được mời ăn món Bắc rất ngon ăn thích j đâu lun hihi

Gặp khách hàng cũ chuẩn Bắc, nên được mời ăn món Bắc rất ngon, ăn thích j đâu lun, hihi. Mấy món lạ cũng choén nhiệt tình ??
Những ngày cuối năm đi lại hơi vất vả vì đường sá đông đúc nhưng cũng rứt có không khí. Năm nay ăn Tết quê chồng hi vọng đc đi tơi nhìu chứ hỏng phải làm nhiều ????

1 thought on “Gặp khách hàng cũ chuẩn Bắc nên được mời ăn món Bắc rất ngon ăn thích j đâu lun hihi”

  1. Thấy bà cô của tui tòn thấy ăn và được chơi! Năm mới em sẽ được ăn chơi thoải mái hơn nựa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *