Em Bông ốm từ tối thứ 7 tuần trước

Em Bông ốm từ tối thứ 7 tuần trước. Mẹ cầm cự chỉ với nước muối biển và chanh đào mật ong. Đêm chủ nhật e sốt cao quá, cuối cùng vẫn phải đi bác sĩ.
Hôm nay mẹ nghỉ làm ở nhà chăm e. E chưa ngủ mẹ đã ngủ tự bao giờ. 😛 Tỉnh dậy thấy e ngồi chơi một mình ngoan như cún. Thương quá là thương!

2 thoughts on “Em Bông ốm từ tối thứ 7 tuần trước”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *