DUYÊN Có duyên sẽ gặp Duyên hết sẽ đi Có những người bạn chuyện trò suốt rồi bỗng dưng im lặng chả lý do gì

?DUYÊN?
➡️Có duyên sẽ gặp. Duyên hết sẽ đi.
➡️Có những người bạn chuyện trò suốt rồi bỗng dưng im lặng chả lý do gì.
➡️Có những cuộc tình say đắm rồi bỗng dưng nguội lạnh chia tay.
➡️Cứ để Tạo hoá xoay vần đừng miễn cưỡng.
➡️Vẫy tay chào Mùa Đông thì Mùa Xuân mới đến.
➡️Cũng như hello ?EMMA SKINCARE?thì mới bye bye Ugly Skin được.

10 thoughts on “DUYÊN Có duyên sẽ gặp Duyên hết sẽ đi Có những người bạn chuyện trò suốt rồi bỗng dưng im lặng chả lý do gì”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *