Đức Phật Gautama nói Một ngôi nhà được che lợp cẩn thận sẽ không bị gió mưa len vào

Đức Phật Gautama nói:
“Một ngôi nhà được che lợp cẩn thận sẽ không bị gió mưa len vào.
Cũng như vậy, một người khéo giữ lòng mình, che chắn cẩn thận khỏi điều xấu ác, sẽ không bị những bất an len vào”.(1)
Nhiều người cả đời mãi đi tìm kiếm cho mình một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn ã hơn; tìm một mái hiên mưa, một dòng suối vắng, một cảnh chùa xưa… rồi quên mất góc tĩnh lặng thật sự cho mình giữa thế gian vô thường này chính là tâm mình khi được che chắn cẩn thận.

1 thought on “Đức Phật Gautama nói Một ngôi nhà được che lợp cẩn thận sẽ không bị gió mưa len vào”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *