Đưa Tay Níu Kéo Hư hao Chẳng may đánh rớt ta vào hư không

Đưa Tay Níu Kéo Hư hao
Chẳng may đánh rớt ta vào hư không
Nghiệt oan nỗi nhớ khôn cùng
Nhấn chìm ta giữa chập trùng khổ đau
Những kẻ vô tình nào hay biết
Chìm đắm tình yêu như ngủ ngày
Quay đầu nhìn lại giờ nuối tiếc
Kêu trời không thấu đất chẳng hay
Níu kéo làm chi có kịp đâu
Tình chỉ gieo thêm bao nỗi sầu
Dẫu kiệt sức này tình vẫn thế
Vết xước trong lòng giờ quá sâu!
Tim hướng về đâu cũng vậy thôi
Tình yêu đã mãi xa ta rồi
Níu kéo thiên đường giờ trống vắng
Chân trời heo hút bóng hình tôi …

1 thought on “Đưa Tay Níu Kéo Hư hao Chẳng may đánh rớt ta vào hư không”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *