Đói meo mỏ Pé Chuột muốn được mum mum Chít chít chít

Đói meo mỏ! Pé Chuột muốn được mum mum….Chít chít chít !!! P/s: sao mình đóng vai đào nào cũng ăn mặc loè loẹt…..vì thế cho nên bị gọi là ” đào phục trang”, chưa diễn đã tính coi mặc đồ gì, làm tóc gì, trang điểm ra sao…..quần quần áo áo….há há….nhưng đẹp mừ….đúng không nà???? Đói quá phát khùng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *