Định kiến xã hội và những lời đàm tiếu sẽ giết chết một đứa trẻ chưa thành hình

Định kiến xã hội và những lời đàm tiếu sẽ giết chết một đứa trẻ chưa thành hình. Đừng bao giờ đổ lỗi cho người mẹ và gia đình của cô ấy để ép buộc người ta phải bỏ con. Đứa trẻ không có lỗi, và đứa trẻ cũng không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của những kẻ đàm tiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *