DIỄN BIẾN TÂM LÝ ĐI THI TOPIK Trước 3 tháng Mình nhất định phải đỗ cấp 5 cho đáng tiền đăng kí và không phụ lòng bố mẹ mới được

DIỄN BIẾN TÂM LÝ ĐI THI TOPIK : – Trước 3 tháng: Mình nhất định phải đỗ cấp 5, cho đáng tiền đăng kí và không phụ lòng bố mẹ mới được ? – Trước 2,5 tháng: Chơi nốt tuần này thôi.. thề luôn ? – Trước 2 tháng: Thôi cứ học trên lớp rồi chắc là đủ rồi..? – Trước 1 tháng: Học làm gì lắm đi tắm cũng cởi truồng.? – Còn 2 tuần: Thôi giờ thì phải học, không được lười nữa… à mà quyển truyện sáng nay nhảy hố đến chương nào rồi nhỉ? ? – Còn 1 tuần: Thôi thì để mấy hôm cuối đọc lại ít ngữ pháp vậy, thì cho biết, cọ xát, giao lưu học hỏi là chính ? – Còn 2 ngày: Người như mình mà phải đỗ cấp 5 à? Đã thế.. để lần sau thi luôn và đỗ cấp 6 mới xứng tầm ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *