Để đến được với một liveshow là những đêm mất ngủ mắt trũng sâu lộ hai quầng thâm mệt mỏi mà ai nói nói nhìn em già đi vài tuổi rồi Tràm ơi là mang ơn rất nhiều người là đứa con tinh thần đang lớn lên và trọn vẹn thêm mỗi ngày chờ được ra mắt đã thức đêm thức hôm để viết về em ấy từ 2 năm về trước với vốn sống ít ỏi của cô gái 23 tuổi em chỉ biết nói lời cảm ơn những người đã thấu hiểu cho những suy nghĩ dị tính và những cái Ngông hơi có cơ sở của Tràm mãi mãi không quên Cảm ơn tất cả đã tới với Hộp Thư số 1

Để đến được với một liveshow , là những đêm mất ngủ mắt trũng sâu lộ hai quầng thâm mệt mỏi mà ai nói nói nhìn em già đi vài tuổi rồi Tràm ơi , là mang ơn rất nhiều người , là đứa con tinh thần đang lớn lên và trọn vẹn thêm mỗi ngày chờ được ra mắt ….
đã thức đêm thức hôm để viết về “em ấy” từ 2 năm về trước với vốn sống ít ỏi của cô gái 23 tuổi …. em chỉ biết nói lời cảm ơn những người đã thấu hiểu cho những suy nghĩ “dị tính” và những cái Ngông hơi có cơ sở của Tràm … mãi mãi không quên ….. Cảm ơn tất cả đã tới với “Hộp Thư số 1”

2 thoughts on “Để đến được với một liveshow là những đêm mất ngủ mắt trũng sâu lộ hai quầng thâm mệt mỏi mà ai nói nói nhìn em già đi vài tuổi rồi Tràm ơi là mang ơn rất nhiều người là đứa con tinh thần đang lớn lên và trọn vẹn thêm mỗi ngày chờ được ra mắt đã thức đêm thức hôm để viết về em ấy từ 2 năm về trước với vốn sống ít ỏi của cô gái 23 tuổi em chỉ biết nói lời cảm ơn những người đã thấu hiểu cho những suy nghĩ dị tính và những cái Ngông hơi có cơ sở của Tràm mãi mãi không quên Cảm ơn tất cả đã tới với Hộp Thư số 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *