Cuộc sống này là một chuỗi thất vọng kéo dài em ơi

“Cuộc sống này là một chuỗi thất vọng kéo dài em ơi.
Em thất vọng với cuộc sống em đang sống. Thất vọng với những người em gặp qua. Thất vọng với cả những việc em chưa kịp làm được.
Ta mong em không đặt kỳ vọng quá vào mọi việc. Ta mong em bớt mơ mộng và sống thực tế hơn.
Cuộc sống ít hy vọng nghe mới buồn thảm làm sao.
Nhưng còn tốt hơn cuộc sống chỉ toàn là những nỗi thất vọng.”
#Saigon by night.
#whatever

2 thoughts on “Cuộc sống này là một chuỗi thất vọng kéo dài em ơi”

  1. Vì cuộc sống không là màu hồng , e thường mộng mơ về màu hồng , thực tế cuộc đời chỉ toàn là màu đen được pha lẩn thì làm sau e nhận được màu hồng nếu em còn mơ mộng , e ơi mơ thôi đừng mộng , người tỉnh mộng sẻ tan..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *