Con không biết nói lời nào để miêu tả sự tiếc nuối và đau xót nhưng ni sư cũng đã dạy con khi ta chết con sẽ khóc nhưng con khóc ai bây giờ

Con không biết nói lời nào để miêu tả sự tiếc nuối và đau xót , nhưng ni sư cũng đã dạy con :” khi ta chết con sẽ khóc nhưng con khóc ai bây giờ “ . Con lớn lên trong những bài pháp của ni sư , không có ngài con không thành người như bây giờ được . Bây giờ ngài cao đăng phật quốc lưu lại xá lợi làm con buồn vui lẫn lộn , buồn vì con đã mất thầy nhưng vui vì bao năm qua con đã đúng khi đã nghe pháp thoại từ một vị thánh ni như ngài , và con tự thấy mình có phúc báo khi có một vị thầy lỗi lạc như Ngài , và con sẽ cầu nguyện lên giác linh của ngài tại đại bảo tháp bouddhanat tại nelpan và con nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp làm đệ tử của ni sư .

2 thoughts on “Con không biết nói lời nào để miêu tả sự tiếc nuối và đau xót nhưng ni sư cũng đã dạy con khi ta chết con sẽ khóc nhưng con khóc ai bây giờ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *