Có cơ hội chụp hình với Photo chuyên nghiệp mới cảm nhận đc ng xấu như mình cũng có góc thần thái

Có cơ hội chụp hình với Photo chuyên nghiệp mới cảm nhận đc ng xấu như mình cũng có góc thần thái. Anh ấy chỉnh dáng rất có tâm và làm việc rất chuyên nghiệp. Thức khuya làm hình cho khách. Và ăn vội miếng bánh thấy thương… bởi… đằng sau sự đẹp của các cô Huê hậu… phải cám ơn lắm mấy anh photo nói chung và a chai Ly Vo Phu Hung of em nói riêng.
P/s up tấm ảnh cuối trong loạt ảnh đợt 1 ngày đầu tại Nhật để tri ân và cám ơn anh!

2 thoughts on “Có cơ hội chụp hình với Photo chuyên nghiệp mới cảm nhận đc ng xấu như mình cũng có góc thần thái”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *