CHUYỆN NGHỀ CHO NGƯỜI HỎNG MẮT

CHUYỆN NGHỀ CHO NGƯỜI HỎNG MẮT
(VOCATIONAL TRAINING FOR BLIND PEOPLE)

3 năm trước, chị Hương founder của DNXH Blindlink từng đề nghị tôi đưa mô hình đào tạo spa rất thành công của chị cho người khiếm thị vào SG. Omamori spa với phong cách của Nhật, đào tạo hàng trăm bạn khuyết tật chủ yếu là khiếm thị ra nghề, hồi 2016 thu nhập mỗi bạn kỹ thuật viên trung bình cũng 8 triệu/tháng. Tôi không nhận lời vì cho rằng mình chưa sẵn sàng.
Tháng 8 năm nay, tôi gặp sơ Phương Anh Anh AU, trong khóa học về tham vấn tâm lý. Chắc do duyên nợ, chúng tôi trò chuyện 2 ngày hợp gout lắm. Sơ nói, nhà dòng dưới Thủ Đức có nuôi dạy trẻ khiếm thị rất nhiều năm rồi, cũng trăn trở lâu lắm về chuyện nghề cho các em.
Tay tôi đang cầm chiếc bánh gato cam do một số em học nghề bánh làm ra. Ngọt vừa và thơm. Chiếc bánh chỉ có 30k, nhưng tôi tin nó đáng giá hơn thế.
Sơ còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm trong việc chạy dự án nên có nhiều băn khoăn lo sợ. Tôi nói chuyện, vừa mentoring vừa coaching cho sơ. Trong lòng vững tin một cách kỳ lạ rằng chúng tôi sẽ làm được gì đó cùng nhau và cho các em.
#newproject2019 #vocationaltrainingforblindpeople #openm

1 thought on “CHUYỆN NGHỀ CHO NGƯỜI HỎNG MẮT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *