Chúc mừng người bạn yêu quý Nguyễn Đức Phúc ra mắt tự truyện I BELIEVE I CAN FLY

Chúc mừng người bạn yêu quý Nguyễn Đức Phúc ra mắt tự truyện “I BELIEVE I CAN FLY”. ???
Kể chuyện có tí thôi mà đã rơm rớm thút thít hết cả ra đây rồi đây này huhu trông thương quá cơ. ?
Hãy luôn luôn là chính mình và never ngưng toả sáng nhéeeee I believe in you too!!!!!???

2 thoughts on “Chúc mừng người bạn yêu quý Nguyễn Đức Phúc ra mắt tự truyện I BELIEVE I CAN FLY”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *