Chuẩn Bị Bước vào Tháng 11 AL Lễ Vía A Di Đà Ca Khúc Hoa Đăng Dâng Lễ Sáng Tác Cẩm Tâm P S Ca Khúc Này Như Dành Tặng Cho Cả Nhà

Chuẩn Bị Bước vào Tháng 11 AL!!!! Lễ Vía A Di Đà
Ca Khúc Hoa Đăng Dâng Lễ
Sáng Tác: Cẩm Tâm
P/S: Ca Khúc Này Như Dành Tặng Cho Cả Nhà!!!! Chúc Cả Nhà Luôn Sống An Lạc Trong Ánh Sáng Của 10 Phương Chư Phật
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

2 thoughts on “Chuẩn Bị Bước vào Tháng 11 AL Lễ Vía A Di Đà Ca Khúc Hoa Đăng Dâng Lễ Sáng Tác Cẩm Tâm P S Ca Khúc Này Như Dành Tặng Cho Cả Nhà”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *