Chú chồng nhà cô gọi ra và bảo m xem thế nào đi cháu ạ giờ này k có thằng nào yêu là có vấn đề đấy

Chú chồng nhà cô gọi ra và bảo : ” m xem thế nào đi cháu ạ, giờ này k có thằng nào yêu là có vấn đề đấy “?
Cô cháu cũng lon ton chạy ra k biết nói gì ngoài câu : ” Cháu cũng k có ý kiến, thực ra thì cháu hơi có vấn đề tí thôi, ngoại trừ việc k thích đàn ông ra còn lại cháu ổn ”
Bao giờ cháu cưới cháu báo ? chú in tâm ☺️

4 thoughts on “Chú chồng nhà cô gọi ra và bảo m xem thế nào đi cháu ạ giờ này k có thằng nào yêu là có vấn đề đấy”

  1. Công nhận! Xem cái hình ra bờ hồ khóc mếu như vầy thì ông chú chồng nhà cô có cái nhìn xuyên thấu… ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *