Chia sẻ với các bạn thêm một bài viết trên báo Tiền Phong của tác giả Khánh Huyền số ra ngày 1 3 18 về việc khách hàng của Eximbank mất hơn 300 tỉ từ tài khoản tiết kiệm trong đó có nhận định của tôi và lời khuyên cho khách hàng của ngân hàng Mời quí vị và các bạn xem và góp ý

Chia sẻ với các bạn thêm một bài viết trên báo Tiền Phong của tác giả Khánh Huyền, số ra ngày 1/3/18, về việc khách hàng của Eximbank mất hơn 300 tỉ từ tài khoản tiết kiệm, trong đó có nhận định của tôi và lời khuyên cho khách hàng của ngân hàng. Mời quí vị và các bạn xem và góp ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *