Chia sẻ với các bạn thêm một bài viết của tác giả Đình Vũ trên báo Nhà Đầu tư số ra ngày 5 3 18 về việc NHNN sắp ban hành những qui định về việc phục vụ khách hàng ngoài các điểm giao dịch truyền thống của ngân hàng Mời quí vị và các bạn xem và góp ý

Chia sẻ với các bạn thêm một bài viết của tác giả Đình Vũ trên báo Nhà Đầu tư, số ra ngày 5/3/18 về việc NHNN sắp ban hành những qui định về việc phục vụ khách hàng ngoài các điểm giao dịch truyền thống của ngân hàng. Mời quí vị và các bạn xem và góp ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *