Chia sẻ với các bạn một bài viết của tác giả Minh Quân trên Trí thức trẻ phát hành ngày 7 11 16 về áp trần lãi suất cho các món vay tiêu dùng đối với các tổ chức cho vay không phải tổ chức tín dụng trong đó có nhận định của tôi Mời các bạn xem và góp ý

Chia sẻ với các bạn một bài viết của tác giả Minh Quân trên Trí thức trẻ, phát hành ngày 7-11-16 về áp trần lãi suất cho các món vay tiêu dùng đối với các tổ chức cho vay không phải tổ chức tín dụng, trong đó có nhận định của tôi. Mời các bạn xem và góp ý.

2 thoughts on “Chia sẻ với các bạn một bài viết của tác giả Minh Quân trên Trí thức trẻ phát hành ngày 7 11 16 về áp trần lãi suất cho các món vay tiêu dùng đối với các tổ chức cho vay không phải tổ chức tín dụng trong đó có nhận định của tôi Mời các bạn xem và góp ý”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *