Chân thành cảm ơn tất cả các bạn Từ những người thân quen Từ nhưng người khách hàng hết mực yêu thương mình Tận đáy lòng mình cảm ơn rất nhiều Mấy ngay qua mình có chuyện buồn nên Ko muốn làm gì cả nhưng từ nhưng lời động viên của người thân của các em nhân viên từ khách hàng mình đã cố gắng Cảm ơn nhưng tấm chân tình của các bạn Và đặc biết cảm ơn khách hàng rất hiểu và quan tâm tới mình và thông cảm cho mình nữa Mấy ngay nữa em lam việc lại sẽ phục vụ chu đáo hơn Nên trong mấy ngay nay có gì sai sót mong khách hàng Thoòng cảm

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn Từ những người thân quen Từ nhưng người khách hàng hết mực yêu thương mình Tận đáy lòng mình cảm ơn rất nhiều Mấy ngay qua mình có chuyện buồn nên Ko muốn làm gì cả nhưng từ nhưng lời động viên , của người thân của các em nhân viên từ khách hàng mình đã cố gắng Cảm ơn nhưng tấm chân tình của các bạn Và đặc biết cảm ơn khách hàng rất hiểu và quan tâm tới mình và thông cảm cho mình nữa . Mấy ngay nữa em lam việc lại sẽ phục vụ chu đáo hơn Nên trong mấy ngay nay có gì sai sót mong khách hàng Thoòng cảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *