Cái này mới gọi là CHƠI LÀ TRÚNG

?Cái này mới gọi là CHƠI LÀ TRÚNG . NHANH LÀ TRÚNG ?Phần quà chính là 1 hũ KEM FACE ĐÊM LINH NHÂM ?Chỉ cần: 1. là người đầu tiên trả lời đúng câu hỏi : quan sát tranh và cho biết có bao nhiêu con vật trong tranh. ? 2. Like và share stt này Rất đơn giản- trò chơi kết thúc vao lúc 00h tối nay. Lets go..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *