Các bạn bật VTV6 xem Cống Hiến chưa

Các bạn bật VTV6 xem Cống Hiến chưa????
Ngọt lại được giải Nghệ sĩ mới rồi,yêu toá!!!!!!!!???
Kết quả đến giờ là quá ưng! Năm nay tôi mà chấm là đến thời điểm này trúng 100% roài nhé bà Nguyễn Hà Nguyễn Hà Sơn???. Mấy đề cử sau chưa biết thế nào:)
Chương trình của năm: Sao đại chiến
Nhạc sĩ của năm: Dương Cầm
Nhà sản xuất: Khắc Hưng
Chương trình của năm: mặt trời của tôi
Ca sỹ của năm: Mỹ Tâm

2 thoughts on “Các bạn bật VTV6 xem Cống Hiến chưa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *