Buổi sớm mai Có một ngày gió kia thôi hát Khúc hát những ngày rộn ràng Không gian lặng im Lặng đến nỗi cảm nhận được cánh muỗi bay qua

Buổi sớm mai
Có một ngày gió kia thôi hát
Khúc hát những ngày rộn ràng
Không gian lặng im
Lặng đến nỗi cảm nhận được cánh muỗi bay qua
Thấy em lười nhác
Nắng len vào song cửa
Gõ nhẹ lên đôi mắt u buồn
Tháng ngày đã trôi qua
Gói gọn trong buổi sớm mai
Sớm mai này
Có thinh không lặng lẽ
Và khúc nhạc nhuộm màu mang mác
Dậy thôi em, mặt trời đã vút lên cao
Mây trắng lại bay
E ngoan thôi ủ rũ
Ngày sẽ lại biếc xanh
by GĐ 15.03.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *