BIỂN ĐÁ Cố tìm dấu vết chân quen In trên bể đá nhá nhem mặt người

BIỂN ĐÁ
Cố tìm dấu vết chân quen
In trên bể đá nhá nhem mặt người
Cố mò đâu đó tiếng cười
Đông chiều đã tắt mấy mươi canh giờ
Nỗi đau thắt họng vần thơ
Đồng hoang ba tấc… vật vờ bóng ma
Thấu xương day dứt tiếng gà
Then cài cửa đóng câu ca ngậm buồn
Cõi long bão nổi mưa tuôn
Sớm mai biển đá…sóng cuồng cửa tim!
ĐT:15h46-24-2-2018

2 thoughts on “BIỂN ĐÁ Cố tìm dấu vết chân quen In trên bể đá nhá nhem mặt người”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *