Bé Mai Loan con thật kém duyên Bé Mai Loan người Huế các hội từ thiện quý MTQ ở Huế rất đông rất mạnh

Bé Mai Loan con thật kém duyên
Bé Mai Loan người Huế, các hội từ thiện, quý MTQ ở Huế rất đông, rất mạnh. Xin giúp đỡ bé Mai Loan. Bé kém duyên nên rất ít người biết để cứu con. Mình đã cùng mẹ con bé gõ hết các cửa bệnh viện ở VN, tất cả đều bị từ chối, đồng nghĩa với các chết đang chờ và mang bé đi. Xin mọi người đấy, đừng để thần chết mang con đi.

2 thoughts on “Bé Mai Loan con thật kém duyên Bé Mai Loan người Huế các hội từ thiện quý MTQ ở Huế rất đông rất mạnh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *