Bề bề xay Lâu lắm bếp mới có món này mình dùng nấu canh làm nước dùng bún hải sản thì k cần bột canh bột nêm đâu ak đặc biệt nấu canh rau muống thì rai xanh và ngọt lắm a

Bề bề xay
Lâu lắm bếp mới có món này, mình dùng nấu canh làm nước dùng bún hải sản thì k cần bột canh bột nêm đâu ak,đặc biệt nấu canh rau muống thì rai xanh và ngọt lắm a. Và tôm rải đầu mùa đã có nhé các tình iu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *