Bận lắm ý Nhưng vì trưa đang ngồi làm việc bị lôi kéo đi

Bận lắm ý!
Nhưng vì trưa đang ngồi làm việc bị “lôi kéo đi”
Và vì ai cũng bảo tóc ngắn xinh hơn í
Nên Uhm thì đi “Xén tóc”… cơ mà vừa Gần, vừa Ưng, giá thì siêu siêu mềm đến bất ngờ, bằng 1/3 tiền cắt tóc mọi khi … Ngỡ ngàng, tròn xoe mắt. Thanks Dat Pham cắt tóc có tâm nhá.
Tí tởn, phởn phơ đi “Xén tóc” nhưng em vẫn hoàn thành nhiệm vụ nhá cả nhà. Đã xong 250 phiếu quà tặng có chữ ký. Chuẩn bị tinh thần mai lên đường cùng nhau thui ace

2 thoughts on “Bận lắm ý Nhưng vì trưa đang ngồi làm việc bị lôi kéo đi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *