Bạn bè hay mng follow fb đều biết mình dễ tính

Bạn bè hay mng follow fb đều biết mình dễ tính. Có time thì hỏi j cũng tl, biết chỗ nào ưng í đều giới thiệu. Từ ăn uống qần áo làm đẹp sk . Dù n mặt hàng dịch vụ đó mình k kinh doanh buôn bán:)
Thế mà mấy e k qen k biết hỏi, ok cũng vẫn tl bt. Tl xong seen méo nói nổi câu cảm ơn? trẻ con bây h hành xử kém thật. Nhẹ nhàng unfri thôi nhỉ và từ sau đương nhiên cũng là seen và méo bao h tl nữa ?

1 thought on “Bạn bè hay mng follow fb đều biết mình dễ tính”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *