Ba cục vàng của tui ngủ bù lăn bù lóc

Ba cục vàng của tui ngủ bù lăn bù lóc. Ngắm tụi nó yên bình như vậy chợt nghĩ nhiều hơn. Bây giờ yên tâm ngủ dậy có mẹ có ba lo cho cái ăn cái mặc cái chơi. Chứ lỡ mà ko có ba mẹ khung cảnh này đã khác lắm rồi. Mẹ sẽ cố đi cùng con đến hết đời này. Đó là mẹ cố. Còn mẹ không hứa được. Vì quanh mẹ nhiều rủi ro ko báo trước. Mẹ sợ lắm. Hồi nhỏ mẹ sợ chết vì đau. Còn bây giờ mẹ sợ chết vì những người mẹ yêu thương. Bình an nha các con. Bình an nhé tôi và những người tôi yêu thương.

2 thoughts on “Ba cục vàng của tui ngủ bù lăn bù lóc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *