[[[[[[[[ ANH GHÉT LẮM ! ]]]]]]]], Anh ! em nói

[[[[[[[[ ANH GHÉT LẮM ! ]]]]]]]]
Anh ! em nói…anh ghét em lắm hả
Sao lúc nào cũng giá lạnh như băng
Hỏi chi chi từng tiếng tựa hổ gằn…
Như công vụ…phải chăng…người phạm lỗi
Ừm! Ghét vậy nên vào ra sớm tối
Ngẩn đợi hoài hành tội mấy dòng tin
Em không ON tự nhiên thấy bực mình
Sao nơi ấy….lại im thinh…thế nhỉ !
Ghét em lắm như từ bao thế kỷ
Khi em hờn một tý anh cũng đau
Nhói cả tim trời như sắp chuyển màu
Làm sao dỗ trước sau làn mi ngấn
Ghét em lắm công việc dù rất bận
Nghe bệnh thôi anh bấn loạn tinh thần
Tìm người này hỏi người nọ làm thân
Chỉ mong biết…tin rằng…em đang khỏe
Ghét em lắm…nên chìu cưng nhàng nhẹ
Muốn lên mây tìm bẻ ánh trăng ngà
Gom sao trời dệt thành bản tình ca
Để mang tặng…ngốc à ! anh ghét lắm.
Hoa Bất Tử
*Anh phải hiểu xưa giờ em là vậy
Tự dưng hờn và giận lẫy thế thôi
Chỉ vì ai cố thay đổi lắm rồi
Cho anh ghét mãi thôi ! anh có hiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *