Ai cho mềnh biết đầy lưỡi hát ở Đà Lạt hôm qua những bài nào với

Ai cho mềnh biết đầy lưỡi hát ở Đà Lạt hôm qua những bài nào với. Mình sẽ hát lại các bài đó và post lên đây xem.
Ông em này khôn cực khi chọn các bài hát đỉnh của các ca sĩ cũ và thế là hút hết fan luôn. Vé bán hết trong 15 phút. Bán hết thật sự luôn chứ k phải bán kiểu của bên nào đó đâu.Ai cho mềnh biết đầy lưỡi hát ở Đà Lạt hôm qua những bài nào với. Mình sẽ hát lại các bài đó và post lên đây xem.
Ông em này khôn cực khi chọn các bài hát đỉnh của các ca sĩ cũ và thế là hút hết fan luôn. Vé bán hết trong 15 phút. Bán hết thật sự luôn chứ k phải bán kiểu của bên nào đó đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *