3 Chữ M đặc biệt Mạnh Minh Mèo 3 người yêu cũ cho đến giờ vẫn là bạn tri kỉ

3 Chữ M đặc biệt Mạnh – Minh – Mèo
3 người yêu cũ, cho đến giờ vẫn là bạn tri kỉ .
3 chàng trai gặp trong 3 giai đoạn khác nhau của cuộc đời.
Đâu có phải chia tay là hết nhỉ, nó chỉ là cơ hội cho những chữ cái tiếp theo thôi. Đời còn dài, bảng chữ cái tiếng việt có 24 chữ cơ mà 😀

7 thoughts on “3 Chữ M đặc biệt Mạnh Minh Mèo 3 người yêu cũ cho đến giờ vẫn là bạn tri kỉ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *